. JUDr. Jana Fusková - Advokátní kancelář Karviná

Odměna advokáta za poskytnutí právních služeb

Odměnu advokáta za poskytnuté právní služby lze stanovit následujícími způsoby:

  1. Smluvní odměna dle individuální dohody s klientem, a to jako odměna:
    • časová či úkonová – dle počtu hodin či úkonů provedených ve věci
    • fixní (stanovená pevnou částkou) za vyřízení konkrétní záležitosti
    • paušální, kdy je při dlouhodobější spolupráci dojednána pravidelná (měsíční/čtvrtletní) pevná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce
  2. Mimosmluvní (tarifní) odměna:
    • Mimosmluvní odměna se stanoví dle pravidel uvedených ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif).

S klienty sjednávám smluvní odměnu dle individuální dohody, jelikož smluvní odměna je oproti advokátnímu tarifu zásadně zvýhodněna. Odměna je s klientem sjednána vždy předem při osobní schůzce. Předběžný návrh odměny za právní služby lze podat i prostřednictvím e-mailu.

Odměna za advokátní úschovu peněz

Výše uschované částky Odměna advokáta za úschovu peněz
do 100.000,- Kč 1.200,- Kč + DPH
do 500.000,- Kč 3.000,- Kč + DPH
do 1.000.000,- Kč 4.500,- Kč + DPH
do 3.000.000,- Kč 5.500,- Kč + DPH
do 5.000.000,- Kč 6.500,- Kč + DPH
nad 5.000.000,- Kč dle individuální dohody s klientem

Uvedené ceny za advokátní úschovu peněz platí v případě, kdy si kupní smlouvu sepisujete sami. Bude – li do advokátní úschovy složena peněžitá částka v souvislosti se smlouvou, kterou sám sepsal advokát, činí odměna za úschovu jednu polovinu z odměny vypočtené shora uvedeným způsobem.

Odměna za ověření podpisů, resp. prohlášení o pravosti podpisu

Informace pro spotřebitele:

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.