. JUDr. Jana Fusková - Advokátní kancelář Karviná

Svým klientům poskytuji možnost využít v níže uvedených dnech první informativní schůzku v trvání 20 minut zdarma.

Na této schůzce mne seznámíte se svým požadavkem a z mé strany Vám bude sdělen možný postup řešení dané záležitosti včetně finančního ocenění případně následně poskytnuté právní služby. Tato informativní první schůzka bude klientovi poskytnuta zdarma i v případě, že se rozhodne mých následných právních služeb nevyužít.

Shora uvedenou nabídku však nelze využít v těch případech, kdy požadavkem klienta je přímo poskytnutí právního rozboru jeho záležitosti.

Dny bezplatné porady:

Úterý: 14,00 – 16,00 hod.
Čtvrtek: 9,00 – 11,00 hod.

Nutno se objednat předem na čísle 605391346 nebo e-mailem: fuskova@advokatnikancelar-karvina.cz.